Fryslân House Riga 5 jaar

Fryslân House ziet Letse economie 5% groeien

Riga, Letland - In 2006 werd het Fryslân House Riga geopend in Letland. Het Fryslân House in Riga slaat alweer 5 vijf jaar een brug tussen de Baltische Staten en Fryslân, wat leidt tot het makkelijker leggen van contacten, die kunnen doorgroeien naar contracten.


Het Fryslân House in Riga wordt gefaciliteerd door de Nederlands-Letse Kamer van Koophandel in Riga. Het Fryslân House is met deze samenwerking permanent bemand en wordt bestuurd door medewerkers die de taal en de cultuur kennen. Zij verzorgen het eerste contact met Letse klanten en dienen als vraagbaak voor de Friese deelnemers.

 

"Letland is in rap tempo aan het veranderen. De productie en diensten in de economie zijn nu in balans en de vooruitzichten zijn goed" zegt Ebbing Osinga van de Nederlands-Letse Kamer van Koophandel.

 

Sinds 2009 draait het Fryslân House in Riga zonder de ondersteuning van de Provincie Fryslân, die het initiatief de eerste drie jaar ondersteunde.

 

Juist toen het in Letland de afgelopen jaren beduidend minder ging met de economie bleef het Fryslân House en haar deelnemers waaronder Business Development Friesland en Snakeware actief in de Baltische regio. Vorig jaar waren de eerste tekenen van economische herstel waarneembaar.

 

“Grote hotelketens zien de boekingen fors toenemen en er wordt weer gebouwd” zegt Lennard Drogendijk, directeur van Business Development Friesland en initiatiefnemer van het Fryslân House.

Volgens hem indicatoren dat de marktomstandigheden sterk verbeteren. Dit jaar zet de positieve trend zich voort met een verwachte groeiprognose van ruim 5%.

 

“Letland is na de crisis volwassener geworden en biedt een herkansing voor het Nederlandse bedrijfsleven. De bal ligt nu bij het Nederlands bedrijfsleven en ik ben blij dat het Fryslân House hier al jaren actief is." zegt Katarina Hartgers, Letland specialist.

 

Aanleiding genoeg voor een delegatie van het Fryslân House om deze week naar Riga te reizen om de nieuwe kansen zelf te onderzoeken en op te pakken. Daarnaast wordt ook het eerste lustrum gevierd.

Al tijdens de vlucht naar Riga werden de eerste visitekaartjes uitgewisseld en zo staat er een bespreking met de general manager van hotelketen Radisson Blu op de agenda.

 

“Prachtig om al tijdens de vlucht kennis te maken met interessante mensen waar ook direct afspraken uit voort komen” zegt Ate van der Meer, directeur van Snakeware en initiatiefnemer van het Fryslân House.