Internetbureau Snakeware boekt succes in New York

New York, 11 januari 2011 – Vandaag lanceert het Friese internet bureau Snakeware (www.snakeware.nl) uit Sneek in New York een fonkelnieuwe online portal voor het Amerikaanse Trans Atlantic Business Services (TABS). Na vele succesvolle jaren in Nederland lonkt het buitenland voor de innovatieve Snekers.


 

 

In 2006 werd - onder de vlag van de samenwerkingsformule Fryslân House - al over de grens gekeken met het openen van een kantoor in Letland. Vervolgens werd in 2009 de ambitieuze stap over de Atlantische oceaan gezet met het openen van Snakeware New York, weer via de samenwerkingsformule van Friese bedrijven middels het Fryslân House. De realisatie van de online portal voor TABS vloeit voort uit deze succesvolle formule. In Nederland laat Snakeware jaarlijks een flinke omzetgroei zien. Social media, mobiel en het internet als medium zijn de belangrijkste succesdrivers van Snakeware.

 

CMS software Snakeware goed ontvangen in Amerika

Na de opening van het Fryslân House New York - tijdens de Hudson 400 festiviteiten in september 2009 - werden door Snakeware de eerste contacten gelegd met de Amerikaanse zakenwereld. Vervolgens werden er afspraken met potentiële klanten uit New York gemaakt om in april 2010 demo’s van Snakeware’s meertalige software voor het beheer van websites - ook wel CMS genoemd - te geven. Echter ging die businesstrip niet door vanwege de aanhoudende ‘Ash Cloud’ uit IJsland die roet in het eten gooide. De herkansing eind mei 2010 werd een succes met meerdere demo’s aan verschillende bedrijven en een paar goede netwerksessies. De trip naar Amerika leidde tot een offerte aanvraag vanuit New York. Na intensief contact werd de eerste internationale opdracht voor Snakeware eind oktober 2010 een feit.

 

Online portal voor buitenlandse bedrijven

Vanuit ‘the big Apple’ boekt Snakeware haar eerste internationale succes met de oplevering van de portal voor TABS, dat kantoor houdt op 500 5th Avenue in hartje New York. TABS biedt organisaties en bedrijven, uit bijvoorbeeld Nederland en Duitsland, allerlei diensten rond het opzetten van een Inc., de Amerikaanse variant op de Nederlandse BV. Waarbij via de door Snakeware ontwikkelde portal bedrijven zich kunnen registreren, zaken online kunnen regelen en alle bijbehorende documentatie online kunnen raadplegen. “De portal biedt klanten van TABS een groot voordeel ten opzichte van conventionele manieren van communiceren. Alle zaken en documenten kunnen op elk gewenst moment geregeld en geraadpleegd worden”, zegt Ate van der Meer, directeur van Snakeware.

 

Optimale communicatie tussen New York en Sneek

De afgelopen periode hebben de experts van Snakeware vol passie gewerkt aan de online portal van TABS. Diverse conference calls tussen Snakeware en de medewerkers van TABS garandeerde een optimale communicatie om een maatwerk Graphical User Interface te ontwerpen, te presenteren en met elkaar goed te keuren. De afgelopen maand is de portal aan de meertalige content management software van Snakeware gekoppeld. Dit allemaal om op dinsdagmiddag 11 januari 2011 de portal www.tabsamerica.com officieel te lanceren.

 

Na een CMS training in de software van Snakeware door Ate van der Meer van Snakeware ging de directie van Snakeware, bestaande uit Hans Hoomans, Johan Nieuwenhuis en Ate van der Meer, samen met de directie en enkele medewerkers van TABS op de foto voor het kantorencomplex op 500 5th avenue alwaar TABS kantoor houdt.