Friese bedrijven pionieren in Letland

Friese bedrijven pionieren in Letland

Creatief ondernemerschap pijler voor opening Fryslân House Riga op 10 november(achtergrondverhaal bij opening Fryslân House Riga waarbij vertegenwoordigers van het Friese bedrijfsleven aangevuld met prominenten en genodigden uit Friesland en Letland op vrijdag 10 november a.s. de 'Friese ambassade' in Riga feestelijk in gebruik zullen nemen). Officieel persbericht van de Provincie Fryslân in samenwerking met Ate van der Meer van Snakeware en Lennard Drogendijk, de intiatiefnemers van de 'Friese ambassade' in Riga.


Economie Letland behoort tot snelstgroeiende


Ruim twee jaar na de toetreding tot de Europese Unie behoort de economie van Letland tot de snelst groeiende van alle lidstaten.  Er zijn aanwijzingen dat het Baltische land rond 2020 één van de meest welvarende landen van de EU zal zijn. Reden genoeg voor Friese bedrijven, aangevuld met twee Friese Hogescholen, Expeditie Leeuwarden en ondersteund door de Provincie Fryslân, om op 10 november een verkoopkantoor te openen in de Letse hoofdstad Riga. Na een eerdere vestiging in Amsterdam, is daarmee het tweede ‘Fryslân House’ een feit.

  
Fryslân House kansen & groei in Baltische staten


Deelnemers van het eerste uur zijn Business Development Friesland, Snakeware, ICT Center Friesland, Harlingen Seaport, Wannit, Icit Solutions, F Vijf en In2Fire. Daarnaast gaat het om de CHN University Netherlands, NHL en Expeditie Leeuwarden. Alle participanten zien het Fryslân House in Riga als een mogelijkheid om voet aan de grond te krijgen in de Baltische staten en te profiteren van de economische bloei in deze landen. Niet verwonderlijk, wanneer men bedenkt dat de economische groei in een land als Letland jaarlijks zo’n 8 procent bedraagt. Ter vergelijking: Nederland kwam in 2005 uit op een groei van 0,6 procent. Daarom is het volgens initiatiefnemers Ate van der Meer (Snakeware) en Lennard Drogendijk (Business Development Friesland) nu tijd voor Friese ondernemers om te investeren. In de mondiale kenniseconomie die zich momenteel in duizelingwekkende vaart ontwikkelt is creatief denken, internationaal netwerken en het tonen van lef de basis voor toekomstig concurrentievoordeel, zo stellen de bedenkers van de Fryslân House-formule.

  
‘Friese ambassade’ bijzonder goed initiatief


Met het besluit van Gedeputeerde Staten om ruim 63.000 euro bij te dragen aan de exploitatie van het Fryslân House tijdens de eerste drie jaren, is afgelopen week de laatste hobbel geslecht. Piet Bijman, gedeputeerde Economische Zaken van de Provincie Fryslân: “De vestiging van een ‘Friese ambassade’ in hartje Riga is een bijzonder goed initiatief. En het past uitstekend in de Noordelijke OntwikkelingsAs (NOA) gedachte van Noord Nederland.” Alle Friese bedrijven met ambities kunnen tegen betaling gebruik maken van het verkoopkantoor, bijvoorbeeld als ze in Riga willen werken of als ze potentiële klanten willen ontvangen. Vrijdag 10 november vindt de feestelijke opening plaats, waarbij gedeputeerde Bijman en de Minister van Economie van Letland samen het startschot zullen lossen.

  
Drogendijk en Van der Meer ervaringsdeskundigen


Lennard Drogendijk en Ate van der Meer mogen inmiddels ervaringsdeskundigen worden genoemd. Beide ondernemers werken al jaren op het snijvlak van bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. In 2004 startten ze het eerste Fryslân House in Amsterdam. Vanuit deze eigentijdse handelspost is door Friese bedrijven inmiddels een omzet van 750.000 euro binnengehaald, hetgeen op een totale investering van 120.000 euro een opmerkelijk goed rendement kan worden genoemd.

  
Koninklijk bezoek en lef


Met het succes van het Fryslân House in Amsterdam voor ogen werden de afgelopen jaren contacten gelegd met de Nederlandse Ambassade in Riga en met de Nederlands Letse Kamer van Koophandel. Zowel in Letland, als bij de Provincie Fryslân was er al snel groot enthousiasme voor de realisatie van een Fryslân House in Riga. In mei 2006, tegelijkertijd met het Koninklijk bezoek van Hare Majesteit Koningin Beatrix aan Riga, werden met alle betrokken instanties de belangrijkste afspraken gemaakt. Maar, enthousiasme bij bestuurders en beleidsmakers is niet voldoende, zo merkten initiatiefnemers Van der Meer en Drogendijk. Er was ook doorzettingsvermogen en lef vereist. Zo moesten er voor eigen kosten en risico voorinvesteringen worden gedaan om het kantoor in Riga mogelijk te maken en in te richten. Ook moesten er nog Friese bedrijven worden geworven voor deelname.

 

Dit is dus gelukt, mede dankzij adhesiebetuigingen van de NOM en ook van de Exportclub van de Kamer van Koophandel in Leeuwarden. En natuurlijk vooral dankzij de participatie van de Friese bedrijven, expeditie Leeuwarden en twee kennisinstellingen, zo benadrukken Van der Meer en Drogendijk.

  
Creatief ondernemerschap


De organisatoren verwachten bij de opening op vrijdag 10 november meer dan 100 gasten, inclusief een twintigtal Friezen, die allen het optimisme van de initiatiefnemers delen. Reden voor dat optimisme is er genoeg. Zo is de geografische ligging van Letland gunstig te noemen en weet de regering het tekort op de overheidsbegroting ruim binnen de 2 procentlimiet van de EU te houden. De overheidsschuld bedraagt dan ook slechts 13,2 procent van het BNP, de laagste in de EU. Het liberale beleid van de Letse regering stimuleert bovendien buitenlandse investeringen. Alleen al in 2005 stroomde er zo’n 400 miljoen euro buitenlands geld naar Letland en men schat dat de totale buitenlandse investeringen in het land inmiddels op zo’n 4 miljard euro zijn uitgekomen. Zweedse bedrijven voeren daarbij de boventoon (14 %), daarna investeringen uit buurland Estland (12 %) en vervolgens uit Duitsland en Denemarken (beide ongeveer 9 %).

 

De Nederlandse investeringen maken cumulatief 5 % uit van de totale buitenlandse investeringen, maar zijn de laatste jaren toegenomen. Als het aan Ate van der Meer en Lennard Drogendijk ligt doen Friese bedrijven daarbij de komende jaren een flinke duit in het zakje. Friese ondernemers met ambitie moeten meer in beweging komen en over de eigen grenzen leren kijken, zo vinden de bedenkers van het Fryslân House. ‘Creatief ondernemerschap’ noemen ze dat, waarmee ze bedoelen dat Friese bedrijven zich niet moeten beperken tot de gebaande paden en de bestaande regionale of nationale markten, maar open moeten staan voor nieuwe wegen.