Na Fryslân House Amsterdam nu ook in Riga

Sneek - Tien Friese bedrijven openen een verkoopkantoor in Riga Letland. Zij verwachten hiermee een brug te slaan tussen Fryslân en de Baltische staten om omzet te vergroten, kennis te delen en te werken aan meer ‘branding’ van Friese bedrijven. De initiatiefnemers, van Snakeware en Lennard Drogendijk van Business Development Friesland spreken van een Friese Ambassade in Riga.


Naast de 10 partners kunnen andere Friese bedrijven tegen betaling gebruik maken van de faciliteiten die het Fryslân House Riga biedt in de vorm van vergaderruimte, werkkamers en professionele ondersteuning van een door Fryslân House aangestelde ‘ambassadeur’. De provincie Fryslân steunt het initiatief.

De deelnemende Friese bedrijven doen al veel zaken in de Baltische staten of hebben hier ambities voor. Zo wil Snakeware de vestiging in Riga gebruiken voor marktverkenning, ontwikkeling en daarmee haar kennisniveau en omzet verder vergroten. Business Development Friesland wil Fryslân House Riga gebruiken voor de vele business meetings die het bedrijf op stapel heeft staan in die regio voor de komende jaren en verder te groeien als aanjager voor Friese bedrijven om internationale ambities te verwezenlijken. Beide bedrijven zijn pleiters voor meer "Branding" om Friese bedrijven te profileren in de markt. Dit resulteerde in 2004, na uitvoerig onderzoek en een planmatige aanpak, in het Fryslân House te Amsterdam en nu in het Fryslân House Riga.

Het Friese bedrijfsleven, met internationale ambities, kan tegen betaling gebruik maken van het verkoopkantoor als ze potentiële klanten willen ontvangen. Ook zullen andere Friese organisaties het Fryslân House Riga kunnen gebruiken als hun thuisbasis voor de Baltische Staten. Hierbij valt te denken aan projecten die in samenwerking met de Provincie Fryslân worden opgezet.

De ‘Friese Ambassade’, zoals de bedrijven het kantoor omschrijven, zal worden gehuisvest in het centrum van Riga. Dit wordt voor een periode van drie jaar de tweede thuisbasis van de Friese ondernemers met internationale ambities. Voor de exacte locatie gaan van Snakeware en Lennard Drogendijk binnenkort nog een keer naar Riga om, samen met de locale Kamer van Koophandel en mensen van de Nederlandse Ambassade in Letland, te kijken naar geschikte kantoorlocaties, die zouden kunnen dienen voor het Fryslân House. Na deze stap vindt eind mei een feestelijke opening plaats waarbij het Friese bedrijfsleven, overheid en genodigden aanwezig zullen zijn om dit bijzondere moment bij te wonen.

Betrouwbaar
Na het succes van het Fryslân House in Amsterdam werd afgelopen oktober, tijdens een presentatie van het Fryslân House concept aan een select gezelschap van Europese ondernemers, het plan opgepikt door en Lennard Drogendijk om het concept in van het Fryslân House breder toe te passen en in te zetten als Friese Ambassade in Riga. Er werden plannen gemaakt, overleg gevoerd met Provincie, ondernemers en ander organisaties en er werd een ‘ambassadeur’ gezocht en gevonden die vanuit Riga de Friese bedrijven met raad en daad bijstaat in het verwezenlijken van hun aspiraties in de Baltische Staten.

"Nu we twee jaar met succes met het Fryslân House in Amsterdam aan de weg timmeren vinden wij het tijd om Europa te gaan verkennen", aldus Van der Meer. "In Oost Europa gebeurt op dit moment heel veel en wij hebben grote verwachtingen van de kansen die wij in de Baltische Staten kunnen benutten, nu we daar midden november ook een vestiging hebben. De Friese ondernemer zocht het tot voor kort het liefst dicht bij eigen huis. Dat gaan wij met het Fryslân House in Riga doorbreken."

De Friese bedrijven hebben volgens Drogendijk veel te winnen. "Friezen staan bekend als uiterst betrouwbaar. Opdrachtgevers uit de Baltische Staten komen bij ons niet voor verrassingen te staan." Hij wil de Friese volksaard als marketinginstrument gebruiken. "Ja, wij staan voor meer ‘Branding’ van Friese bedrijven", vult Van der Meer afsluitend aan.