Wannit haalt grote order binnen in Riga

Wannit haalt grote order binnen in Riga

In april hebben de deelnemers van het Fryslân House Queensday in Riga gevierd. De Koninginnedagviering is een onderdeel van de Holland Days, die ten doel hebben het Nederlandse bedrijfsleven meer te laten samenwerken met het Letse bedrijfsleven. Voor de deelnemers van het Fryslân House is de matchmaking het onderdeel van het programma waarbij ze de kans krijgen kennis te maken met diverse interessante Letse ‘collega ondernemers’. Voor Wannit was de deelname aan de matchmaking erg succesvol. Zij hebben daar hun nieuwe opdrachtgever ontmoet en mogen software aan een educatieve instelling leveren in Riga. Deze software staat bekend onder de naam Campuslan, en is een administratieve tool voor het beheer van het educatieve netwerk. Enkele toepassingen van Campuslan zijn: Applicatiebeheer, gegevensbeheer en Werkstationbeheer.