In april hebben de deelnemers van het Fryslân House Queensday in Riga gevierd. De Koninginnedagviering is een onderdeel van de Holland Days, die ten doel hebben het Nederlandse bedrijfsleven meer te laten samenwerken met het Letse bedrijfsleven. Voor de deelnemers van het Fryslân House is de matchmaking het onderdeel van het programma waarbij ze de kans krijgen kennis te maken met diverse interessante Letse ‘collega ondernemers’. Voor Wannit was de deelname aan de matchmaking erg succesvol. Zij hebben daar hun nieuwe opdrachtgever ontmoet en mogen software aan een educatieve instelling leveren in Riga. Deze software staat bekend onder de naam Campuslan, en is een administratieve tool voor het beheer van het educatieve netwerk. Enkele toepassingen van Campuslan zijn: Applicatiebeheer, gegevensbeheer en Werkstationbeheer.


Na in 2004 gestart te zijn met het Fryslân House in Amsterdam, in 2006 gevolgd door het Fryslân House in Riga en de aankondiging van het Fryslân House in Vietnam, gaan het Friese bedrijfsleven en de overheid investeren in samenwerking om over de hele wereld zogenaamde Fryslân Houses op te richten en het merk Fryslân uit te dragen.


Op een Fryslân House bijeenkomst in Leeuwarden op dinsdag 13 november is bekend gemaakt dat er gewerkt wordt aan de opening van een Fryslân House in Ho Chi Minh City, Vietnam. Het succes van Fryslân House in Amsterdam en Riga krijgt daarmee een vervolg.


Op een Fryslân House bijeenkomst in Leeuwarden is bekend gemaakt dat er gewerkt wordt aan de opening van een Fryslân House in Ho Chi Minh City, Vietnam. Het succes van Fryslân House in Amsterdam en Riga krijgt daarmee een vervolg. Tevens is bekend gemaakt door initiatiefnemers Lennard Drogendijk van Business Development Friesland en Ate van der Meer van Snakeware dat het Fryslân House concept in een Stichting is gedeponeerd en dat Friese bedrijven, waar dan ook ter wereld een Fryslân House kunnen openen. Fryslân House is een slim kantoorconcept waarmee Friese bedrijven gezamenlijk een kantoor locatie benutten, met een fysiek adres, telefoonnummer en ondersteuning.


Amsterdam, 2 februari 2007 –De komende 3 jaar gaat het Fryslân House in Amsterdam zelfstandig verder zonder steun van de Provincie Fryslân. Met CENNED Telecom en IN2FIRE heeft het Fryslân House Amsterdam twee nieuwe deelnemers. 7 bedrijven werken nu in het Fryslân House Amsterdam samen en verwachten hiermee hun omzet flink te kunnen vergroten. De deelnemers spreken van de Friese ambassade in Amsterdam.