Provincie lanceert nieuwe website

Provincie lanceert nieuwe website

Wie meer wil weten over de deelname van Fryslân aan de viering van 400 jaar vriendschap met Amerika kan vanaf 27 mei aanstaande terecht op de speciale website www.fryslan.nl/madeinfryslan.

Wie meer wil weten over de deelname van Fryslân aan de viering van 400 jaar vriendschap met Amerika kan vanaf 27 mei aanstaande terecht op de speciale website www.fryslan.nl/madeinfryslan. Op de website, onderdeel van de provinciale website, is informatie te vinden over de Friese activiteiten die in september in New York plaatsvinden.

 

Informatie over activiteiten

Naast actueel nieuws, biedt de site achtergrondinformatie bij de verschillende activiteiten en onderdelen van het programma ‘Made in Fryslân’ en handige NY400-links. Zo wordt ingegaan op het bijzondere boek ‘Gevierde Friezen’ met daarin portretten van meer dan 70 ‘gevierde’ Friezen die het in Amerika hebben gemaakt. Maar ook aandacht voor bijvoorbeeld de Friese deelname aan het New isLand Festival op Governors isLand, de speciale Frisian Day, de presentatie tijdens de internationale Waterconferentie H209 en de opening van het Fryslân House, een permanente uitvalsbasis voor Friese bedrijven in New York.

 

Overzicht historische feiten

Ook is op de website veel informatie te vinden over de historische feiten die de aanleiding vormen voor de Friese deelname aan de viering van 400 jaar vriendschap met Amerika. Bijvoorbeeld het baanbrekende besluit van de Friese Staten in 1782 om als eerste van de toenmalige Republiek der Verenigde Nederlanden en als tweede in de wereld de Amerikaanse onafhankelijkheid te erkennen.

 

Buttons

De website is rechtstreeks en via een speciale button ‘Made in Fryslân’ op de homepage van de provinciale website te bereiken. Bovendien zullen ook andere deelnemende partijen op hun website doorverwijzen naar de speciale website. Van de website is een Nederlands en binnenkort ook een Friese en Amerikaanse versie beschikbaar.

 

Achtergrondinformatie

In 2009 is het 400 jaar geleden dat kapitein Henry Hudson met zijn VOC-schip de ‘Halve Maen’ het huidige New York aandeed. Dit leidde tot de stichting van de kolonie Nieuw Nederland en de stad Nieuw Amsterdam op Manhattan een aantal jaren later. Deze historische feiten zijn aanleiding voor verschillende overheden en organisaties om de betrekking met de Verenigde Staten een nieuwe impuls te geven. Gelet op de bijzonder historische relatie van Fryslân met Amerika doet de provincie mee aan het herdenken van 400 jaar vriendschap met Amerika. In februari 1782 jaar waren de Friese Staten namelijk de eersten in de Republiek der Verenigde Nederlanden die overgingen tot de erkenning van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika. Ook is het in 2009 exact een eeuw geleden dat vanuit Amerika (De Witt Historical Society) een bronzen plaquette, de Memorial of Gratitude, aan de Friese Staten werd aangeboden.

 

Onder het motto ‘Made in Fryslân’ presenteert Fryslân zich samen met Friese bedrijven en instellingen als een provincie die voorop loopt in innovatie en duurzaamheid. Doel is bestaande relaties aan te halen en nieuwe te verkennen. Van 1 tot en met 20 september worden in New York verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een presentatie over watertechnologie op het H209 Water Forum, het openen van het Fryslân House voor ondernemers en een Frisian Day tijdens het New isLand Festival op Governors Island.


--------------------------------------

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Communicatie van de provincie Fryslân, tel. 058 – 292 5735. Dit persbericht is ook te vinden op Internet: www.fryslan.nl.